ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ: ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας, το Λύκειο Αμφίκλειας, και ο  Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

του Λυκείου Αμφίκλειας  σε μια συνάντηση ….

με τη συμβουλευτική ψυχολόγο Χριστίνα Ρασιδάκη με θέμα 

«Σχολείο και εξετάσεις… σε πρώτο πλάνο»

στο Παπακώστειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας   

H ισορροπία μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και εφήβων είναι πολύ συχνά εύθραυστη, ειδικά όταν 

οι τελευταίοι έχουν να αντιμετωπίσουν εξετάσεις στις οποίες πρέπει να φανούν αντάξιοι των προσδοκιών 

που οι πρώτοι τούς έχουν δημιουργήσει. Σε αυτή τη συνάντηση, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί 

θα προσεγγίσουν με τη βοήθεια της Χριστίνας Ρασιδάκη όλες εκείνες τις δυσκολίες που οι έφηβοι 

αντιμετωπίζουν, θα επαναπροσδιορίσουν τη δική τους θέση στο τρίπτυχο γονείς – εκπαιδευτικοί – έφηβοι 

και θα γνωρίσουν τεχνικές που θα βοηθήσουν τους ίδιους αλλά και τους μαθητές/ παιδιά τους να 

αντεπεξέλθουν με επιτυχία στη διαδικασία των εξετάσεων.

                                                                                                                                                                                                                                                ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ    [ΔΙΚ]

Join my team and you behest have access to free personalized, undivided-on-one coaching with myself and my wonderful upline.

Both comments and pings are currently closed.